Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustala się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Każdorazowo koszt ten jest ustalany podczas indywidualnej rozmowy z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy i jest zależny od charakteru usługi, nakładu pracy, zawiłości sprawy. Za dokonanie wyceny zlecenia Kancelaria nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Klient przed powierzeniem prowadzenia danego postępowania jest informowany o całości wynagrodzenia jakie zobowiązany będzie uiścić na rzecz Kancelarii.

 

Kancelaria proponuje Klientom następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

  • ryczałtowe - ustalone z góry za prowadzenie całego postępowania ( z możliwością rozłożenia płatności na raty);
  • z uwzględnieniem stawki godzinowej (zależne od ilości rozpraw lub godzin pracy poświęconych nad danym zleceniem);
  • ryczałtowe z dodatkową premią za wynik sprawy (Klient uiszcza niewygórowane wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast pozostała część wynagrodzenia jest ustalana w postaci dodatkowej premii w przypadku zakończenia zleconej sprawy w sposób dla niego satysfakcjonujący).

 

Created by xwdesign.pl